Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
KURUMSAL GELİŞİM YOLCULUĞUMUZ

 

Aras Kargo, Türk Kargo sektöründe; hizmet kalitesi, ileri teknolojisi, standartlara uygunluğu, yaygın ve geniş ulaşım ağı ile öncü bir kuruluştur.

Paydaş beklentilerini ve performans sonuçlarını temel girdi olarak alan stratejik planlama sürecimize paralel olarak hayata geçirilen çok sayıda yeni proje ve sistemle öncü konumunu korumayı amaçlamaktadır.

Yönetim Sistemleri

2000 yılında bir Bölge Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurma çalışmaları, 2004 yılı ISO 9001 KYS faaliyetleri ile birlikte Aras Kargo genelinde süreçler ilk kez tanımlanmıştır. 2006 itibariyle sistemin yayılımı gerçekleştirilmiş, Türkiye genelindeki tüm birimleri kapsayan ISO 9001 KYS Belgesi alınmıştır. Toplum ve çevre açısından sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasına yönelik olarak, 2013 yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri kurma çalışmaları başlatılmıştır. 2014 yılında yapılan değerlendirme sonrasında Genel Müdürlük, İstanbul Bölge Müdürlükleri ve Transfer Merkezleri belgelendirilmiştir. Devam eden çalışmalarla yönetim sistemlerinin tüm Bölge ve Transfer Merkezi Müdürlüklerine yayılımı hedeflenmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli

2007 yılında paydaş ilişkilerinde kaliteyi yükseltmek, verimliliği artırmak, rekabet gücünü korumak ve yönetim sistemine bir yapı oluşturmak amacıyla; Kalite Yönetimi'nin temel kavramlarının yönetim sistemi biçiminde yaşama geçirilmesinin ifadesi olan “EFQM Mükemmellik Modeli” iş yapma biçimi olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda ilk adım olarak 2007'de Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalanmış ve Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlattığı Ulusal Kalite Hareketi'ne katılım sağlanmıştır. Sırasıyla;

  • 2008 yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi,

  • 2009 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız,

  • 2010 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 4 yıldız,

  • 2011 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 5 yıldız

  • 2013 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü

alarak, bu yolda da başarılı bir grafik çizilmiştir. 2013 yılı itibariyle süreçte sürdürülebilirliği korumak esas alınmıştır. Sürdürülebilirliği korumak adına stratejiler ve süreçler sürekli takip edilmektedir.