Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
ARAS AKADEMİ

ARAS AKADEMİ
 
Aras Akademi, hem bireysel hem de organizasyonel öğrenme ile bilgi ve aklı geliştiren aktiviteler gerçekleştirerek, kurumumuzun misyonuna ulaşmasına destek olmak için tasarlanmış stratejik bir platformdur.  
 
Temel misyonu, şirketin dönüşümünü sağlayan bir gelişim platformu olmaktır. İşte bu nedenle sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da öngörerek hizmet eder.

Asıl işimiz; çalışanlarımıza bilgi ve beceri kazandırmak değil, kazandırdığımız bilgi ve becerinin uygulanabilir olmasını sağlamaktır. Bu sebeple Akademi olarak felsefemiz, çalışanlarımıza uygulanabilir becerileri kazandırmaktır.

Tüm Aras Kargo çalışanlarına ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışanların ailelerine eğitim ve gelişim konularında hizmet veren, sürekli öğrenme felsefesi ile şirket stratejilerinin gerçekleşmesine ve iş sonuçlarına katkı sağlayan, çalışanlarının iş yapış şekillerini ve yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, içinde bulunduğu çağa ve topluma duyarlı yaklaşarak faaliyet gösteren bir kurumsal akademi markasıdır.

Amaçlarımız nelerdir?

Kurumsal kültürümüzü ve stratejilerimizi desteklemek,

Acentelerimizi ve şubelerimizi hedeflediğimiz değişim sürecine ve gelişime hazırlamak, sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek,

Üniversite eğitim sistemini iş dünyasının içine entegre ederek bilimsel bilgileri acentelerimizle, şubelerimizle ve tüm çalışanlarımızla paylaşmak ve teori ile uygulamayı bütünleştirerek, taşımacılık sektöründe en etkin öğrenme süreçlerini geliştirmek,

Çözüm ortakları ve kullanılan eğitim yöntemleri ile acentelerimize, şubelerimize ve tüm Araslara farklı ve ilham veren eğitim seçenekleri sunarak vizyonlarını genişletmek,

Taşımacılık alanında bir ilke imza atarak, sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve sektörel know-how’ımızla, ülkemizin bu sektördeki  “Ar-Ge Merkezi” işlevini gerçekleştirmek,

İnovasyonu kültürümüzün daimi bir parçası haline getirerek yaratıcı ve yenilikçi iş yapış şekilleri için destekleyici zemin oluşturmaktır.

Hedeflerimiz nelerdir? 

Şirketin eğitim ve gelişim programlarının standardını oluşturmak,

İnsan kaynakları süreçleri ile entegre hareket etmek,

Ölçülebilirliği sağlamak,

Çalışanlarımız için sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam ve çalışma biçimi haline getirmek,

Üniversite eğitim sistemini iş dünyasına entegre ederek teori ile uygulamayı bütünleştirmek, kargo taşımacılığında en etkin öğrenme süreçlerini tasarlamak ve geliştirmek,

Akademi çözümlerimiz ve çözüm ortaklarımızla beraber kullanılan eğitim yöntemleri ile çalışanlarımıza farklı eğitim seçenekleri sunarak vizyonlarını genişletmektir.

Aras Akademi’nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere, eğitim programlarına,  simülasyon şubelerinde bütünsel oryantasyon sistemine (İlk Adım Okulları), rakamlarla Aras Akademi’ye ve Aile Akademisi faaliyetleri hakkında tüm detay bilgilere  www.arasakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz.