Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
NASIL İŞE ALIYORUZ?

İşe alım sürecimizdeki ana amacımız, organizasyonumuzun vizyon, misyon, strateji ve değerlerimizle uyumlu, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, doğru kişileri doğru işe yerleştirmektir. Bu süreçteki ana kaynağımız çalışanlarımızdır.

İşe alım sürecimiz  «fırsat eşitliği» esasına dayanmakta ve  aynı standartlar çerçevesinde objektif bir değerlendirme süreci izlenmektedir.

İş alım süreç adımları:

» Başvuruların Alınması

Açık pozisyonlar için iç ilanlar, kariyer portalları, çalışan referansları ve direkt başvurular üzerinden aday başvurularının toplanması

» Başvuruların Değerlendirilmesi

Gelen başvuruların, açık pozisyonunun gerektirdiği kriterler üzerinden değerlendirilip uygun adayların görüşmeye davet edilmesi

» Görüşmeler ,Testler ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

İşe alım yapılacak pozisyon ile ilgili yetkinlik bazlı mülakatlar, teknik testler ve çeşitli değerlendirme merkezi uygulamalarının yapılması, uygun olan ve olmayan adaylara geri dönüşlerin yapılması

» Referans Kontrolü

Görüşmelerde uygun bulunan ve yapılan testleri başarıyla tamamlayan adaylar için referans kontrolü yapılması

» İş Teklifi

Referans kontrollerinde başarıyla geçen adaylara görev teslimi konusunda teklif sunulması ve anlaşma sağlanan adayların yeni görevlerine başlaması