Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
Taşıma Sözleşmesi

1- Taşıyıcı, Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş’ni; Gönderen, müşteriyi; Kargo, taşınan maddeyi ifade eder.

2-Konu: T.T.K, Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan, posta tekeline girmeyen kargoların toplama, dağıtım ve teslimatı hizmetlerini kapsamaktadır.

3-Gönderen, Kargo’nun, ambalajının taşımaya uygun ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak; Taşıyıcı’ya orijinal ambalajında ve/veya evsafına, elde ve kara nakil araçlarında taşınma koşullarına uygun ambalajda teslim etmekle yükümlüdür.

4-Taşıyıcı’nın sorumluluğu, Kargo’nun kendisine teslim edildiği tarihten alıcıya teslim olduğu tarihe kadar geçen süre içinde meydana gelen kayıp ve hasarla sınırlıdır. Kayıp ve hasar, Taşıyıcı’nın kendi kusurundan doğmayan bir sebepten, Kargo’da önceden mevcut noksan ve ayıplardan, Kargo’nun mahiyetinden ve/veya ambalajından, Gönderen/alıcının fiilinden veya talimatından kaynaklanıyorsa, Taşıyıcı’nın sorumluluğu yoktur.

5- Çek, senet vb kıymetli evrak, altın vb. kıymetli madenler, para ve ilgili mevzuat kapsamında taşınması yasak edilen, taşınması ruhsata veya izne bağlı olup da belgeleri ibraz edilmemiş, özel taşıma koşulları gerektiren ve bu hususunun bilinen işaretlerle tespiti gereken, yasal mevzuat kapsamında “tehlikeli” olarak nitelendirilen ve posta tekeline giren kargolar taşınmaz. Bu tür Kargoların tazmininden Taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

6-Gönderen; Kargo’nun varış noktası, cinsi, miktarına, içeriğine ve alıcıya ilişkin gerekli bilgi ve/veya belgeleri tam ve doğru olarak Taşıyıcı’ya bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak her türlü sorumluluk Gönderen’e aittir.

7-Normal şartlarda (olumsuz ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km’ye kadar mesafesi olan Kargolar il merkezlerine 1 iş günü içerisinde, 600 km’den daha fazla mesafesi olan kargolar il merkezlerine 2 iş günü içinde teslim edilir.* Taşıma süresinin aşılması halinde Taşıyıcı’nın sorumluluğu, zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin 3 katı ile sınırlıdır.

8-Taşıyıcı, Gönderen tarafından, “adrese teslim” olarak gönderilen Kargoyu, adreste hazır bulunan kişiye teslim eder. Adreste alıcı ve teslim gerçekleştirebilecek başkaca ilgili bulunamayan durumlarda, alıcılar için Taşıyıcı tarafından ‘İhbar Bloknotu”’ bırakılır. Bu durumda alıcı, Kargoyu bulunduğu şubeden teslim alır. Kargo şubede en fazla 3 gün bekletilir.

9- Kargo’da kayıp, çalıntı ve hasar halinde, Kargo’nun değeri Gönderen tarafından ispat edilmelidir. Aksi takdirde tespit, aynı cins ve ebattaki Kargo’nun alıcıya teslim edileceği yerdeki değerine göre yapılır. Her halükarda tazmin bedeli T.T.K m 882’de düzenlenen özel çekme hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.

10-Taşıyıcı’nın, ihtirazi kayıt beyan edilmeksizin alıcı tarafından teslim alınan Kargo’dan ötürü hiçbir sorumluluğu yoktur.

11-Alıcı ödemeleri kargolar dışında, taşıma ücreti Gönderen tarafından peşin ödenir. Taşımadan doğan ve taşıma tarihinde yürürlükte olan her türlü vergi, resim ve harçlar Gönderen’e aittir.

12-Taşımanın tüm evrelerinde gerçekleşecek vergi ve diğer mali denetimlerde ticari emtia olup da irsaliyesi bulunmayan veya eksik belge nedeniyle el konulan Kargolar’a ilişkin sorumluluk Gönderen’e aittir.

13 -Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda tek yetkili merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

14-Taşıyıcı’nın sunmuş olduğu hizmetlerin kapsamı, *yurtdışı gönderileri ve özel hizmetlerin süreleri hizmet seviyesi taahhütleri ve Kişisel Veri Aydınlatma Metnine ilişkin tüm detaylara www.araskargo.com.tr adresinden ulaşılabilir.